Modele socjalizacji

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zygmunt Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 2010, s. 202.
  • Źródło: John Broadus Watson, Psychologia jak ją widzi behawiorysta, Warszawa 1990, s. 163.
  • Źródło: Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
  • Źródło: Wojciech Welskop, Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida