Modele ustrojowe państw demokratycznych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Robert Dahl, Demokracja i jej krytycy, 1995, s. 310.
  • Źródło: Adam Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011, s. 43.
  • Źródło: Andrzej Pułło, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Federacji Rosyjskiej, tłum. Andrzej Kubik, dostępny w internecie: gdansk.mid.ru [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Wrocław 1997, s. 32.
  • Źródło: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. Ryszard Herbut, Andrzej Antoszewski, Wrocław 1997, s. 32.
  • Źródło: Paweł Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012, s. 167–168.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida