Moralność panów i niewolników – etyka Friedricha Nietzschego

Tekst: Adam Kalbarczyk 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Nietzsche Friedrich, Poza dobrem i złem, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1988. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej.
  • Nietzsche Friedrich, Tako rzecze Zaratustra, tłum. Wacław Berent, Poznań 2004.
  • Nietzsche Friedrich, Tako rzecze Zaratustra, tłum. Wacław Berent, Poznań 2014.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida