Motyw ogrodu w literaturze i sztuce różnych epok

Tekst: Halina Kubicka, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jonasz Kofta, Pamiętajcie o ogrodach, Warszawa 1991.
  • Źródło: Leopold Staff, Ogród przedziwny, [w:] Leopold Staff, Poezje wybrane, Warszawa 1978.
  • Źródło: Bruno Schulz, Pan, [w:] Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Kraków 2018, s. 33–34.
  • Źródło: Agata Zachariasz, O różnym pojmowaniu genius loci w ogrodach, „Architektura”, nr 2010/z.13, s. 14–23.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Na lipę, [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, pieśni, treny, Kraków 2019, s. 14–15.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, [w:] tegoż, Dzieła, t. IV, Kraków 1949, s. 55–56.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida