Motyw Sądu Ostatecznego w utworze Zbigniewa Herberta U wrót doliny i w biblijnym przekazie w Apokalipsie św. Jana

Tekst: Aleksandra Juranek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Opracowanie gry edukacyjnej i ćwiczeń: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

  • Źródło: Wojciech Kajtoch, „U wrót doliny" Zbigniewa Herberta, „Koniec Wieku. Pismo Filozoficzno-Artystyczne” 1999, nr 12-13, s. 67.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994, s. 172.
  • Źródło: Proszę państwa do gazu, [w:] Proszę państwa do gazu, Warszawa 2008.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, U wrót doliny.
  • Źródło: Arnold Zawadzki, Poetyckie przesłanie Zbigniewa Herberta i problem jego chrześcijańskiej proweniencji, „ Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 23/4, s. 37–38.
  • Źródło: Apokalipsa św. Jana.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida