Motywacja

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Encyklopedia PWN: motywacja, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Aronson Elliot, Człowiek – istota społeczna, tłum. Józef Radzicki, Warszawa 1997.
  • Jarosław Kordziński, Siła motywacji – jak dopingować siebie i ludzi, z którymi pracujesz, dostępny w internecie: structum.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Reykowski Janusz, Procesy emocjonalne, [w:] Tomaszewski Tadeusz, Psychologia ogólna, Warszawa 1992.
  • Reykowski Janusz, Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość, Warszawa 1992.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida