Motywy literackie: zdrada

Autorzy: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Tekst: Beata Mytych

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś, [w:] tegoż, Wiersze, 1987, s. 261.
  • Źródło: Kornel Makuszyński, Judasz I.
  • Źródło: Robert Eberhardt.
  • Źródło: Kasper Miaskowski, Kruchość istnienia. Refleksja o przemijaniu w wierszu Kaspra Miaskowskiego Na śklenicę malowaną.
  • Źródło: Kasper Miaskowski, Na śklenicę malowaną.