Motywy literackie: zdrada

Autorzy: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Tekst: Beata Mytych

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś.
  • Miłosz Czesław, Który skrzywdziłeś, [w:] tegoż, Wiersze, 1987.
  • Makuszyński Kornel, Judasz I.
  • Robert Eberhardt.
  • Miaskowski Kasper, Kruchość istnienia. Refleksja o przemijaniu w wierszu Kaspra Miaskowskiego Na śklenicę malowaną.
  • Kasper Miaskowski, Na śklenicę malowaną.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida