Mowy Cycerona jako ideał sztuki krasomówczej

Tekst: Justyna Bajda, Martyna Buliżańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Józef Korpanty, O pojęciu „lepos”, „Scripta Classica” 2008, nr 5, s. 54.
  • Źródło: Marta Czapińska, Retoryka w służbie przywódcy politycznego, dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7d375e04-223f-4166-8cfb-62518702fb90/c/02_RRnr4_czapinska.pdf.
  • Źródło: Marek Tulliusz Cyceron, Mowy: Mowa przeciwko Katylinie.
  • Źródło: Marek Tulliusz Cyceron, Mowy: Mowa w obronie poety Archiasza.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida