Myśl społeczna renesansu. Machiavelli, Rej, Frycz Modrzewski i Kochanowski o problemach swojej epoki

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kochanowski Jan, Satyr, [w:] Dzieła polskie, t. 1, oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1955.
  • Machiavelli Nicollò, Książę, oprac. Czesław Nanke, tłum. Czesław Nanke, Kęty 2005.
  • Rej Mikołaj, Król albo jaki przełożony, [w:] Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2015.
  • Kochanowski Jan, Pieśń II 19, [w:] Pieśni, oprac. Maria Renata Mayenowa, Krystyna Wilczewska, Wrocław 1991.
  • Machiavelli Nicollò, Książę, oprac. Czesław Nanke, tłum. Czesław Nanke, Kęty 2005.
  • Modrzewski Andrzej Frycz, O poprawie Rzeczypospolitej, tłum. Cyprian Bazylik, Lwów 1882.
  • Rej Mikołaj, Żywot człowieka poczciwego, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 2003.
  • Kochanowski Jan, Pieśń II 14, [w:] Pieśni, oprac. Maria Renata Mayenowa, Krystyna Wilczewska, Wrocław 1991.
  • Rej Mikołaj, O prawym ślachectwie, [w:] Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2015.
  • Modrzewski Andrzej Frycz, O poprawie Rzeczypospolitej, tłum. Cyprian Bazylik, Lwów 1882.