Myśl społeczna renesansu. Machiavelli, Rej, Frycz Modrzewski i Kochanowski o problemach swojej epoki

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kochanowski, Satyr, [w:] Dzieła polskie, t. 1, oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1955, s. 76–78.
  • Źródło: Nicollò Machiavelli, Książę, oprac. Czesław Nanke, tłum. Czesław Nanke, Kęty 2005, s. 34.
  • Źródło: Mikołaj Rej, Król albo jaki przełożony, [w:] Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2015, s. 316.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 19, [w:] Pieśni, oprac. Maria Renata Mayenowa, Krystyna Wilczewska, Wrocław 1991, s. 206.
  • Źródło: Nicollò Machiavelli, Książę, oprac. Czesław Nanke, tłum. Czesław Nanke, Kęty 2005, s. 38–39.
  • Źródło: Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, tłum. Cyprian Bazylik, Lwów 1882, s. 70–158.
  • Źródło: Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 2003, s. 184–199.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 14, [w:] Pieśni, oprac. Maria Renata Mayenowa, Krystyna Wilczewska, Wrocław 1991, s. 206.
  • Źródło: Mikołaj Rej, O prawym ślachectwie, [w:] Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2015, s. 484.
  • Źródło: Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, tłum. Cyprian Bazylik, Lwów 1882, s. 159–161.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida