Na co cierpi Hedda Gabler? Henryk Ibsen Hedda Gabler

Tekst: Justyna Bajda, Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Józef Tischner, Melancholia, [w:] tegoż, Alfabet Tischera. Cytat za: https://tiny.pl/7w9vt
  • Źródło: Geogres Ueberschlag, Ibsen, [w:] Literatura Europy. Historia literatury europejskie, red. A. Benoit-Dusausoy, G. Fontaine, tłum. M. M. Tomicka, Gdańsk 2009, s. 659.
  • Źródło: Georges Ueberschlag, Ibsen, [w:] Literatura Europy. Historia literatury europejskie, red. A. Benoit-Dusausoy, G. Fontaine, tłum. M. M. Tomicka, Gdańsk 2009.
  • Źródło: Henryk Ibsen, Hedda Gabler. Sztuka w czterech aktach, tłum. W. Marrimé, Warszawa 1899, s. 4.
  • Źródło: Manfred Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach., Warszawa 2011, s. 336–337.
  • Źródło: Józef Tischner, Melancholia, dostępny w internecie: https://tiny.pl/7w9vt.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida