Najwyższa Izba Kontroli

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Rota przysięgi kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, 2019 r., dostępny w internecie: nik.gov.pl [dostęp 25.05.2020 r.].
  • Rota przysięgi kontrolera Najwyższej Izby Kontroli Państwa, 1919 r., dostępny w internecie: nik.gov.pl [dostęp 25.05.2020 r.].
  • Delegatura w Warszawie, Informacja o wynikach kontroli
    Nadzór wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego
    , 8.04.2020 r., dostępny w internecie: nik.gov.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
  • Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r., dostępny w internecie: bip.nik.gov.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida