Narodziny Jezusa w najsmutniejszym ze wszystkich miast. Kolęda warszawska 1939 Stanisława Balińskiego

Bibliografia:

  • Źródło: o. Mateusz Jeż, Nie było miejsca dla Ciebie, Kraków 1932.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Kolęda, [w:] Krzysztof Kamil Baczyński, Utwory zebrane, t. 1, oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Kraków 1979, s. 521.
  • Źródło: Tadeusz Borowski, Kolęda zła, [w:] Tadeusz Borowski, Z rodu Anhellich. Liryka pokolenia wojennego, oprac. S. Stabro, wybór S. Stabro, Wrocław 1991, s. 185–186.
  • Źródło: Bolesław Pochnarski, Kolęda Legionów, [w:] Tadeusz Skoczek, Polska kolęda patriotyczna, Warszawa 2018, s. 54.
  • Źródło: anonimowy, Hymn do Boga, [w:] cyt. za: Agnieszka Katarzyńska, Polskie kolędy – ich historia, rozwój i znaczenie w kulturze narodowej, t. 8, 2017, s. 198.
  • Źródło: Stanisław Baliński, Kolęda warszawska 1939, [w:] Jan Marx, Skamandryci, Warszawa 1993, s. 598.
  • Źródło: Stanisław Baliński, Kolęda warszawska 1939, [w:] Jan Marx, Skamandryci, Warszawa 1993, s. 597–598.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida