Nierówności społeczne a szanse życiowe

Tekst: Paweł Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Blanchet Thomas, Chancel Lucas , Gethin Amory, „WID.world WORKING PAPER” 2019.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida