Nierozważne i romantyczne – pokrewieństwo poezji Haliny Poświatowskiej i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Poświatowska Halina, [w:] Borkowska Grażyna, Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001.
 • Poświatowska Halina, *[Moje ciało jest jak bezpański pies], [w:] Wiersze wybrane, oprac. Jan Zych, Kraków 1995.
 • Poświatowska Halina, Dysonans, [w:] Wiersze Wybrane, oprac. Jan Zych, Kraków 1995.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Do własnego organizmu, [w:] Samozwaniec Magdalena, Zalotnica niebieska, Warszawa 2010.
 • Poświatowska Halina, Z okien szpitala, [w:] Wiersze wybrane , oprac. Jan Zych, Kraków 1995.
 • List Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do Magdaleny Samozwaniec, [w:] Lilka. Wspomnienia o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, oprac. Mariola Pryzwan, Warszawa 2010.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, red. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1985.
 • Miłość, [w:] Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Pocałunki, Warszawa 2011.
 • Koniugacja, [w:] Poświatowska Halina, Wiersze wybrane, Kraków 1995.
 • Czym jest miłość, [w:] Poświatowska Halina, Wiersze wybrane, oprac. Jan Zych, Kraków 1995.
 • Fotografia, [w:] Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Pocałunki, Warszawa 2011.
 • *[Kolor wiosny jest zielony], [w:] Poświatowska Halina, Wiersze wybrane, oprac. Jan Zych, Kraków 1995.
 • Barwy, [w:] Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Poezje, t. 1, oprac. M. Wiśniewska, Warszawa 1974.
 • Kwiatkowski Jerzy, [w:] Borkowska Grażyna, Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001.
 • Grochowiak Stanisław, „Współczesność 1959”, nr 5.
 • Poświatowska Halina, *** [pomiędzy], [w:] Wiersze wybrane, oprac. Jan Zych, Kraków 1995.
 • ***[Jestem Julią], [w:] Poświatowska Halina, Wiersze wybrane, oprac. Jan Zych, Kraków 1995.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Starość, [w:] tejże, Poezje, Warszawa 2017.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Miłość, [w:] Grzybowski Jan, Antologia poezji polskiej, Katowice 2009.
 • Dziuba Jan, „Kierunki ” 1959, nr 15.