Niezależność i pluralizm mediów jako elementy konieczne istnienia demokracji

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida