Niezależność i pluralizm mediów jako elementy konieczne istnienia demokracji

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.