Nowe idee: socjalizm utopijny i narodziny komunizmu

Autor: Grzegorz Samotiuk

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Mieczysław Żywczyński, Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 2001.
  • Źródło: Roman Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Lublin 1984.
  • Źródło: Fragment Manifestu komunistycznego, „Krytyka Polityczna” Krytyka polityczna, nr 20-21 2010, nr 20–21.
  • Źródło: Rafał Dobek, Pierre-Joseph Proudhon, Poznań 2013.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida