Nowe organizacje międzynarodowe (BRICS, Szanghajska Organizacja Współpracy)

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • „Athenaeum” 2017, nr 54.
  • „Rocznik Strategiczny” 2013, nr 14.
  • Państwa grupy BRICS deklarują wdrożenie porozumienia klimatycznego, 14.11.2019 r., dostępny w internecie: pb.pl [dostęp 17.03.2020 r.].
  • Rosja-Chiny. Nierówne partnerstwo, 3.03.2020 r., dostępny w internecie: defence24.pl [dostęp 17.03.2020 r.].
  • Sikora-Gaca Małgorzata, Szanghajska Organizacja Współpracy i jej wpływ na kształtowanie globalnego zarządzania, Warszawa 2015.
  • Jakub Stefanowski, Podsumowanie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, dostępny w internecie: pulsazji.pl [dostęp 17.03.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida