Nowy rozdział. Rządy dyrektoriatu

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2012.
  • Źródło: Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999.
  • Źródło: Ustawa Konstytucyjna z 24 czerwca 1793 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 494–496.
  • Źródło: Konstytucja Republiki Francuskiej z 22 sierpnia 1795 r. (5 fructidora roku III), [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 507.
  • Źródło: Maximilien de Robespierre – poszedł o krok za daleko, dostępny w internecie: Polskieradio24.pl.
  • Źródło: Deklaracja praw człowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 r. , [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 488–489.
  • Źródło: Układ pokojowy zawarty w Bazylei 5 kwietnia 1795, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789–1799), oprac. A.M. Skałkowski, Kraków 1923, s. 20.
  • Źródło: Bronisław Baczko, Jak wyjść z Terroru, Gdańsk 2005.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida