Nowy terroryzm

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Roman Polko, Terroryzm – zagrożenie globalne i lokalne, [w:] GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, Warszawa 2008, s. 36.
  • Źródło: Anna Zagórska, Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, nr 2, t. 11, s. 43.
  • Źródło: Marek Madej, Zagrożenie asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007, s. 41–47.
  • Źródło: Tomasz Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 44.
  • Źródło: Stanisław Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006, s. 45.
  • Źródło: Tomasz R. Aleksandrowicz, Hanna Bobińska, Stanisław Kulczyński, Współczesne zagrożenia terroryzmem, red. Kuba Jałoszyński, Szczytno 2013, s. 14.
  • Źródło: Paweł Sitko, Terroryzm. Rola i miejsce Policji w jego zwalczaniu, Katowice 2013, s. 14.
  • Źródło: Michał Majczak, Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Zwalczanie terroryzmu, dostępny w internecie: konkursy.byg.pl [dostęp 1.10.2020 r.].