Nowy terroryzm

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Polko Roman, Terroryzm – zagrożenie globalne i lokalne, [w:] GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, Warszawa 2008.
  • Zagórska Anna, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, nr 2, t. 11.
  • Madej Marek, Zagrożenie asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
  • Aleksandrowicz Tomasz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
  • Koziej Stanisław, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.
  • Aleksandrowicz Tomasz R., Bobińska Hanna, Kulczyński Stanisław, Współczesne zagrożenia terroryzmem, red. Kuba Jałoszyński, Szczytno 2013.
  • Sitko Paweł, Terroryzm. Rola i miejsce Policji w jego zwalczaniu, Katowice 2013.
  • Michał Majczak, Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Zwalczanie terroryzmu, dostępny w internecie: konkursy.byg.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida