O trzech przemianach Nietzscheańskich

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, tłum. P. Pieniążek, Kraków 2004, s. 64.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Poznań 2000, s. 21.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Poznań 2000, s. 22.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Poznań 2000, s. 177.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida