O władzę nad Kościołem i światem. Papiestwo od kryzysu do potęgi

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Herodot, Dzieje, t. księga 7, rozdział 229, tłum. S. Hammer.
 • Źródło: Ryszard Kulesza, Sparta w V–IV w. p.n.e., Warszawa 2003, s. 189.
 • Źródło: Ksenofont, Ustrój polityczny Sparty, t. ks. 9, rozdz. 4–5, tłum. pod kier. R. Kuleszy.
 • Źródło: Diodor Sycylijski, Biblioteka historyczna, t. ks.11, rozdz. 10, ust. 1–4, tłum. I. Ptaszek.
 • Źródło: Diodor Sycylijski, Biblioteka historyczna, t. ks. 11, rozdz. 4, ust. 7, tłum. I. Ptaszek.
 • Źródło: Diodor Sycylijski, Biblioteka historyczna, t. ks. 11, rozdz. 3, ust. 2, tłum. I. Ptaszek.
 • Źródło: Herodot, Dzieje, t. ks. 7, rozdz. 222, tłum. S. Hammer.
 • Ksenofont, Ustrój polityczny Sparty, księga 11, rozdział 3, tłum. pod kier. R. Kuleszy
 • Źródło: Herodot, Dzieje, t. ks. 7, rozdz. 205, tłum. S. Hammer.
 • Źródło: Herodot, Dzieje, t. ks. 8, rozdz. 1–2, tłum. S. Hammer.
 • A. Wolicki, Wojny perskie, w: Maraton. 2500 lat od wielkiej bitwy. Grecja i Grecy epoki klasycznej, czyli korzenie Europy, „Pomocnik Historyczny Polityki” 10, 2010, s. 119