Obraz rodziny w poezji Tadeusza Różewicza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990, s. 38.
  • Źródło: Wojciech Browarny, Biografia i powtórzenia. „Miejsca autobiograficzne” Tadeusza Różewicza, [w:] Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, red. J. Orska, T. Kunz, Kraków 2014, s. 31.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi, Wrocław 2000, s. 8.
  • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dojrzałość, „Twórczość” 1956, nr 4, s. 168.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Ale kto zobaczy…, [w:] Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi, Wrocław 2000, s. 49.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Ojciec, [w:] tegoż, Matka odchodzi, Wrocław 2000, s. 74.