Strona główna Obraz Ukrainy w Marii Antoniego Malczewskiego
Powrót

Obraz Ukrainy w Marii Antoniego Malczewskiego

Tekst: Małgorzata Kosińska-Pułka, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Antoni Malczewski, Maria.
  • Źródło: Powieść poetycka, [w:] Marian Maciejewski, Słownik literatury polskiej XIX wieku, s. 752.
  • Źródło: Marian Maciejewski, Śmierci „czarne w piersiach blizny”: o „Marii” Malczewskiego, „Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1980, nr 71/3.