Obywatel i obywatelstwo – z tradycji historycznej

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Xymena Bukowska, Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji, „Zoon Politikon” 2010, nr 1, s. 23.
  • Źródło: Xymena Bukowska, Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji, „Zoon Politikon” 2010, nr 1, s. 14.
  • Źródło: Xymena Bukowska, Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji, „Zoon Politikon” 2010, nr 1, s. 10–11.
  • Źródło: Xymena Bukowska, Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji, „Zoon Politikon” 2010, nr 1, s. 9.
  • Źródło: Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. Barbara Janicka, Marcin Król, Warszawa 1976, s. 63.
  • Źródło: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady o filozofii dziejów, tłum. Adam Zieleńczyk, Warszawa 1919, s. 46.
  • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Zbigniew Rau, Warszawa 1992, s. 254–255.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida