Obywatelstwo a narodowość

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Leszek Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, [w:] Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 2011, s. 142.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, [w:] Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 2011, s. 140.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, [w:] Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 2011, s. 141.
  • Źródło: Krzysztof Trzciński, Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, „Studia Europejskie” 2002, nr 2, s. 44.
  • Źródło: Bernadetta Siwiak, Co to znaczy być dobrym obywatelem?, dostępny w internecie: grezowka.gminalukow.pl [dostęp 27.06.2021 r.].
  • Źródło: Badanie dla Komisji Kultury i Edukacji – Tożsamość europejska, dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 28.06.2021 r.].
  • Źródło: Elżbieta Ozga, O obywatelskości i jej przemianach na przestrzeni wieków, [w:] Bogusław Bieszczad, Anna Gaweł, Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji, Warszawa 2011, s. 45.
  • Źródło: Jacques Delors. Cytat za: Jacenty Siewierski, Tożsamość europejska jako problem historii i współczesności, ssl-kolegia.sgh.waw.pl.
  • Źródło: Elżbieta Ozga, O obywatelskości i jej przemianach na przestrzeni wieków, [w:] Bogusław Bieszczad, Anna Gaweł, Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji, Warszawa 2011, s. 45.