Ocalić wartości z katastrofy dziejów. Dylematy moralne w poezji Jana Polkowskiego

Bibliografia:

  • Źródło: Wojciech Kudyba, Generacja źle obecna, Sopot 2014, s. 118.
  • Źródło: Jan Polkowski, Wysoko pod niebem żurawie leciały, [w:] Gdy Bóg się waha. Poezje 1977–2017, Kraków 2017, s. 9.
  • Źródło: Marian Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997, s. 150.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito, [w:] Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 439.
  • Źródło: Jan Polkowski, Przesłanie pana X, [w:] Gdy Bóg się waha. Poezje 1977–2017, Kraków 2017, s. 40–41.
  • Źródło: Jan Polkowski, Strumień wieczności, [w:] Gdy Bóg się waha. Poezje 1977–2017, Kraków 2017, s. 8.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida