Ocena panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego - podsumowanie

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Cytat za: Z. Zielińska, Słowo w obronie króla [w:] Władcy Polski. Stanisław August Poniatowski, dodatek do „Rzeczpospolitej" z 11.09.2007, s. 15.
  • A. Zgorzelska, Stanisław August Poniatowski – nie tylko mecenas, [w:] Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1996, s. 67
  • A. Zgorzelska, Stanisław August Poniatowski – nie tylko mecenas, [w:] Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1996, s. 51
  • Źródło: Akt konfederacji targowickiej z 14 maja 1792 r.
  • https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/krajobraz-po-uczcie/