Ochrona brzegu przed niszczącą działalnością morza

Tekst: Jakub Sypniewski

Film edukacyjny: Krzysztof Poznański

Scenariusz lekcji: Anna Ruszczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.