Ochrona praw człowieka poza Europą

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: ASEAN Human Rights Declaration, tłum. własne, dostępny w internecie: asean.org [dostęp 23.07.2020 r.].
  • Źródło: Maciej Andrzejewski, Marzena Cios, Rola i przyszłość Afrykańskiego Trybunału Praw Człowieka i Ludów w regionalnym systemie ochrony praw człowieka, dostępny w internecie: prawo.uni.wroc.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
  • Źródło: Łukasz Głombicki, Afryka dzika? O tym, jak korporacje łamią prawa człowieka i niszczą środowisko rozmawiamy z mozambijskim aktywistą, 24.05.2012 r., dostępny w internecie: natemat.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
  • Źródło: Robert Tabaszewski, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jako panamerykański organ sądowniczy, dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
  • Źródło: Rett Ryszard Ludwikowski, Ochrona praw człowieka z perspektywy amerykańskiej oceny historycznego legatu Rady Europy, dostępny w internecie: scholarship.law.edu [dostęp 23.07.2020 r.].
  • Źródło: Joanna Składowska, Stan ochrony praw człowieka w wybranych państwach Ameryki Środkowej na przykładzie prawa do rzetelnego procesu, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 23.07.2020 r.].
  • Źródło: Raport roczny Amnesty International 2014/15. Sytuacja Praw Człowieka na świecie, dostępny w internecie: amnesty.org [dostęp 23.07.2020 r.].
  • Źródło: Pilna Akcja Wietnam: Więzień sumienia ks. Nguyen Van Ly ciężko chory, tłum. Bartosz Kumanek, Marcin Natorski, 21.12.2009 r., dostępny w internecie: amnesty.org.pl [dostęp 12.02.2021 r.].