Od pre- do neopozytywizmu

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jean-François Mormontel, Krytyka w naukach, [w:] tegoż, Wielka Encyklopedia Francuska, tłum. J. Rogoziński. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s. 207-208.
  • Źródło: August Comte, Wykład filozofii pozytywnej, tłum. W. Bieńkowska. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s. 285.
  • Źródło: Moritz Schlick, Zwrot w filozofii, tłum. H. Buczyńska. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s. 400.
  • Źródło: August Comte, Wykład filozofii pozytywnej, tłum. W. Bieńkowska, Warszawa 1988. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s. 285-286.
  • Źródło: Moritz Schlick, Zwrot w filozofii, tłum. H. Buczyńska. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s. 399-400.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida