Od pryncypatu do dominatu – podsumowanie

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Wielka historia świata, t. 3. Świat okresu cywilizcji klasycznych, pod red. A. Krawczuka, Kraków 2005, s. 403.
  • Źródło: Tacyt, Roczniki, [w:] tegoż, Dzieła, tłum. S. Hammer, Warszawa 2004, s. 37–38.
  • Źródło: Kasjusz Dion, Historia rzymska, [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 264–265.
  • Źródło: Oktawian August, Autobiografia, [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 263–264.