Okręgi styczne wewnętrznie na płaszczyźnie kartezjańskiej