Okupacja Niemiec i Austrii. Powstanie dwóch państw niemieckich

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Uchwała konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec, 2 VIII 1945 r., [w:] Teheran – Jałta – Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, Warszawa 1970, s. 463–470.
  • Źródło: Uchwała konferencji poczdamskiej w sprawie Austrii, 2 VIII 1945 r., [w:] Teheran – Jałta – Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, Warszawa 1970, s. 474.
  • Źródło: Fragment konferencji prasowej Waltera Ulbrichta, 15 VI 1961 r. Cytat za: Joachim Trenkner, Jak zbudowano mur, [w:] „Tygodnik Powszechny” z 16.08.2011 r., https://www.tygodnikpowszechny.pl/jak-zbudowano-mur-139827 [dostęp: 13.03.2021 r.].
  • Źródło: Fragment przemówienia amerykańskiego sekretarza stanu, Jamesa F. Byrnesa w Stuttgarcie, 6 IX 1946 r., [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 304–307.
  • Źródło: Fragmenty ustawy zasadniczej Niemieckiej Republiki Federalnej, 23 V 1949 r., [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 320–322.
  • Źródło: Fragmenty ustawy zasadniczej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 7 X 1949 r., [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 322–324.
  • Źródło: Blokada Berlina Zachodniego (1948–1949) w relacji ośmiolatki, Mercedes Wild. Cytat za: https://www.boeser-wolf.schule.de/engagement/pl/most-powietrzny-dla-berlina/mercedes-pisze-do-czekoladowego-pilota [dostęp: 11 marca 2021 r.].
  • Źródło: Fragmenty listów niemieckiego inżyniera, który w 1960 r. nielegalnie przedostał się do Berlina Zachodniego, pisanych do rodziców mieszkających w Turyngii (NRD). Cytat za: Joachim Trenkner, Jak zbudowano mur, [w:] „Tygodnik Powszechny” z 16.08.2011 r., https://www.tygodnikpowszechny.pl/jak-zbudowano-mur-139827 [dostęp: 12.03.2021 r.].
  • Źródło: Fragment przemówienia prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego wygłoszonego w Berlinie, 23 VI 1963 r., [w:] Wielkie mowy historii, t. 4, Od Kennedy’ego do Ratzingera, oprac. T. Zawadzki, Warszawa 2006, s. 38–39.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida