Opowieść o chorobliwej zazdrości i muzycznym geniuszu. Amadeusz w reżyserii Miloša Formana

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Golka Marian, Socjologia artysty nowożytnego, Poznań 2012.
  • Fortuna Paweł, Pisarek Jolanta, Filmowy leksykon psychologii, Lublin 2017.
  • Park Robert Ezra, Race and Culture, Glancoe 1950. Cytat za: Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000, s. 49-50.
  • Platon, Państwo (Księga X). Cytat za: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/platon-panstwo/.
  • Piotrowska Anna G., „Ars Inter Culturas” 2019, t. vol. 8.