Ostateczne ukształtowanie się granicy zachodniej, północnej i południowej

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Akt politycznego zjednoczenia emigracji, [w:] Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1956–1989, t. 6, cz. 1, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 423.
 • Źródło: Ryszard Kaczmarek, Historia Polski 1914–1989, Warszawa 2010, s. 605.
 • Źródło: 5 lipca 1945, Londyn.
  Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii o powołaniu Interim Treasury Committee for Polish Questions
  , [w:] A., J. R. Szaflik, R., Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1945–1956, t. 5, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003, s. 31.
 • Cytat za: G. Szelągowska, Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze 1870-1939, WSiP, Warszawa 1998, s. 281.
 • Źródło: Oświadczenie Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego w sprawie tzw. handlarzy śmierci, [w:] Roman Buczek, Stanisław Mikołajczyk, t. 2, Toronto 1996, s. 319–320.
 • Źródło: List polskich działaczy emigracyjnych do księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego informujący o sytuacji Polaków na uchodźstwie.
  Paryż, 29 listopada 1965 r.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida