Oświecenie – powtórzenie wiadomości. Część 2

Tekst: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Franciszek Karpiński, Przypomnienie dawnej miłości. Pieśń pasterska, [w:] Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, Kraków 2004, s. 275.
  • Źródło: Tadeusz Boy-Żeleński, Od tłumacza, [w:] Jean-Jacques Rousseau, Wyznania, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1931, s. 6–11.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń V (Pieśń o spustoszeniu Podola), [w:] Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008.
  • Źródło: Franciszek Zabłocki, Na uchwałę stu tysięcy wojska, [w:] Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, Kraków 2004, s. 414–415.
  • Źródło: Stanisław Roszak, Konflikt Franciszka Bohomolca z Ubaldo Mignonim w świetle korespondencji z 1752 roku, „Wiek Oświecenia” 2010, s. 13–14.
  • Źródło: Faust, tłum. Adam Pomorski.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Diabeł.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida