Oświecenie w literaturze i malarstwie

Tekst: Małgorzata Szeja

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Franciszek Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997, s. 138–140.
  • Źródło: Adam Naruszewicz, Balon, [w:] Oda w poezji polskiej. Antologia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2009, s. 92–95.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida