Oświecenie w polskim wydaniu. Edukacja, nauka i literatura

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Katechizm moralny dla uczniów Korpusu Kadetów, [w:] Prawidła moralne dla Szkoły Rycerskiey: zbiór pism tyczących się moralney edukacyi wychowania Szkoły Rycerskiey przez Adama Czartoryskiego w roku 1774 ułożone, Warszawa 1824, s. 1–2.
  • Źródło: Przepis do szkół parafialnych, [w:] Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej z lat 1773–1776, oprac. Z. Kukulski, Lublin 1923, s. 24–28.
  • Źródło: Przepisy od Komisji Edukacji Narodowej Pensjomistrzom i Mistrzyniom, [w:] Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej z lat 1773–1776, oprac. Z. Kukulski, Lublin 1923, s. 57–61.
  • Źródło: Adam Kazimierz Czartoryski, Drugi list Imć Pana Doświadczyńskiego do przyjaciela swego względem edukacji córek, Warszawa 1781, s. 31–33.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida