Padlina Charles’a Baudelaire’a – estetyka brzydoty

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Charles Baudelaire, Oddźwięki, [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), tłum. A. Lange, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965, s. 20–21.
  • Źródło: Charles Baudelaire, Padlina, [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), oprac. M. Jastrun, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965, s. 26–28.
  • Źródło: Charles Baudelaire, Piękno, [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), oprac. M. Jastrun, tłum. S.K. Brzozowski, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965, s. 22.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida