Pan Tadeusz jako projekt polityczny

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydanictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Mickiewicz Adam, List do Ignacego Domeyki. Cytat za: Jacek Łukasiewicz, Mickiewicz, Wrocław 1996.
  • Bogusław Dopart, Soplicowo i jego wizja równowagi, dostępny w internecie: https://teologiapolityczna.pl/boguslaw-dopart-soplicowo-i-jego-wizja-rownowagi.
  • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz. Epilog.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida