Państwo a naród

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Fukuyama Francis, Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, tłum. Norbert Radomski, Poznań 2013.
  • Fryderyk Engels, Karol Marks, Manifest Partii Komunistycznej, 1848 r., dostępny w internecie: marxist.org [dostęp 29.11.2020 r.].
  • Karol Stehlin, Nauka o państwie św. Tomasza z Akwinu a Unia Europejska, 2003 r., dostępny w internecie: piusx.org.pl [dostęp 29.11.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.11.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.11.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida