Państwo demokratyczne – kryteria

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Grażyna Ulicka, Parlament Republiki Włoskiej, Warszawa 1992, s. 56.
  • Źródło: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wiedza o społeczeństwie, red. Wojciech Jakubowski, Warszawa 2000, s. 152–153.
  • Źródło: Wojciech Ciszewski, Zasada suwerenności ludu w demokratycznym państwie, „Filozofia w Praktyce” 2017, nr 3.
  • Źródło: INFOR, Czy obecna Konstytucja przewiduje zasadę pluralizmu politycznego, [dostęp 27.09.2020 r.].
  • Źródło: Marek Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 14–15.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida