Państwo Franków i Karolingów - podsumowanie

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Rozwój dążeń uniwersalistycznych, walka papiestwa z cesarstwem wyprawy krzyżowe. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, Nr 6, oprac. J. Żuławiński, Warszawa 1959, s. 7.
  • Rozwój dążeń uniwersalistycznych, walka papiestwa z cesarstwem wyprawy krzyżowe. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, Nr 6, oprac. J. Żuławiński, Warszawa 1959, s. 5.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida