Państwo i władza – podsumowanie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Dalajlama XIV, Słowa prawdy Oddanie czci Trzem Klejnotom: Buddzie, Naukom i Społeczności Duchowej.
  • Źródło: Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1985, s. 55.
  • Źródło: Jerzy Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003, s. 63.
  • Źródło: Adam Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011, s. 43.
  • Źródło: Tomasz Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Kraków 2009, s. 24.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 8.04.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Federacji Rosyjskiej , dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 6.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida