Państwo i władza – podsumowanie

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Dalajlama XIV, Słowa prawdy Oddanie czci Trzem Klejnotom: Buddzie, Naukom i Społeczności Duchowej.
  • Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1985.
  • Kuciński Jerzy, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003.
  • Jamróz Adam, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011.
  • Wieciech Tomasz, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Kraków 2009.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 8.04.2020 r.].
  • Konstytucja Federacji Rosyjskiej , dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 6.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida