Parlament i jego funkcje

Bibliografia:

  • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 2008.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 16.07.2021 r.].
  • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Demokracje zachodnioeuropejskie Analiza porównawcza, Wrocław 2008.
  • Rafał Klepka, Zasadność funkcjonowania parlamentu dwuizbowego w demokratycznym państwie unitarnym – przypadek Polski, dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 16.07.2021 r.].
  • Barbara Borys-Damięcka: Senat jest izbą zadumy, mamy szansę na dokonanie zmian, 12.11.2019 r., dostępny w internecie: polskieradio24.pl [dostęp 16.07.2021 r.].
  • Natalia Sobiech, Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana. Czym się różnią, 27.09.2017 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 16.07.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida