Pięć dróg Tomasza. Pytania do tekstu filozoficznego – określanie problematyki, poglądu, postawy autora

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Św. Tomasz Akwinata, Suma teologiczna, [w:] Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, Warszawa 1965.
  • Św. Tomasz Akwinata, Suma teologiczna, [w:] Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, Warszawa 1965.
  • Św. Tomasz Akwinata, Suma teologiczna, [w:] Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, Warszawa 1965.
  • Św. Tomasz Akwinata, Suma teologiczna, [w:] Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, Warszawa 1965.
  • Św. Tomasz Akwinata, Suma teologiczna, [w:] Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, Warszawa 1965.