Pieśń wajdeloty. Rola poety i poezji w Konradzie Wallenrodzie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Alina Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn 1986, Warszawa 1986, s. 74.
  • Źródło: Eligiusz Szymanis, Czym zawinił Konrad Wallenrod? Wallenrodyzm wobec absolutyzmu, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2002, nr 37, s. 61.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Kraków 2019, s. 27–29.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Kraków 2019, s. 38–39.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Kraków 2019, s. 54.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida