Pochwała rozumu ludzkiego w wierszu Adama Naruszewicza Balon

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Naruszewicz Adam, Balon, [w:] Oda w poezji polskiej. Antologia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2009.
  • Kaliszewski Wojciech, „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2010, nr 16.
  • Mickiewicz Adam, Oda do młodości, oprac. T. Kostkiewiczowa, 2009.
  • Prus Bolesław, Lalka, t. I, Kraków 2005.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida