Podstawowe instytucje demokracji. Władza sądownicza, administracja i samorząd powszechny

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Konstytucja Republiki Włoskiej z 1947 r., tłum. Zbigniew Witkowski, Warszawa 2004.
  • Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., tłum. Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida