Podstawy filozofii romantycznej

Tekst: Anita Baranowska-Kozakiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2005, s. 231.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2005, s. 236.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2005, s. 240.
 • Źródło: Adam Mickiewicz, Do***
  Na Alpach w Spluegen
  , [w:] Kobieto! Boski diable! Mickiewicz, Norwid, Słowacki, wybór Maria Józefacka, Kraków 1987.
 • Źródło: Adam Mickiewicz, Romantyczność , [w:] Poezje, t. I, Kraków 1922.
 • Źródło: Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1989, s. 20.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2005, s. 242–243.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2005, s. 244.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2005, s. 229.
 • Źródło: Piotr Urbański, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego poetycki traktat o naturze i łasce, red. “Pamiętnik Literacki", 1994, s. 9–10.
 • Źródło: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51–52.
 • Źródło: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Pieśń II: O rządzie Bożym na świecie, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 54.
 • Źródło: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Pieśń I: O Bożej opatrzności na świecie , [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 53.
 • Źródło: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet IV:O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51.
 • Źródło: Janusz Gruchała, Wstęp, [w:] Mikołaj Sęp-Szarzyński, Poezje, Kraków 199?, s. 33.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida